Skip to Content

Oficis del mar

Aqüicultor/a

Per treballar de: "Aqüicultor/a"

L’Aqüicultura és un sector estratègic de l’economia blava en continu creixement. Podràs treballar com a: tècnic/a en el cultiu d’espècies aqüícoles continentals i marines, tècnic/a en medi ambient per a l’aqüicultura, tècnic/a en aquariologia en grans aquaris, majoristes i botigues d’aquariologia i tècnic/a en centres de recerca en aqüicultura.

Quines són les tasques?

  • Cultivar fitoplàncton (microalgues com aliment viu i/o per a usos farmacèutics, nutricionals, cosmètics, etc.) i zooplàncton.
  • Aplicar les tècniques de reproducció, cultiu larvari i postlarvari en peixos, mol·luscs, crustacis, espècies d’aquariologia i altres formes de vida aquàtica.
  • Realitzar les tècniques associades al preengreix i engreix de peixos marins i d’aigua dolça, mol·luscs bivalves i cefalòpodes en instal·lacions aqüícoles a terra i en mar obert.
  • Dur a terme tasques tècniques en grans aquaris per a l’exhibició d’espècies aquariològiques i en majoristes i botigues especialitzades en aquariologia.
  • Aplicar tècniques aqüícoles en centres de recuperació i/o de repoblació de la fauna i flora aquàtica amenaçada.
  • Assegurar l’òptim estat de funcionament de les instal·lacions, equips i materials del cultiu aqüícola.
  • Elaborar un pla higiènic sanitari i realitzar tasques preventives i tractaments patològics per a les diferents espècies aqüícoles.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Resoldre situacions, problemes o contingències amb bona actitud, iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència. Treball en equip. Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Coneixements i interessos complementaris d'interès