Skip to Content

Oficis del mar

Bussejador professional de profunditat mitjana

Per treballar de: "Bussejador professional de profunditat mitjana"

Fer de bussejador professional de suport en immersions a intervenció utilitzant aire i nitrox. Treballar en l'àmbit de l'aqüicultura. En treballs d’arqueologia subaquàtica. Com a operador especialista en cambres hiperbàriques. I també com a bussejador professional especialista en reparacions a la superfície i reflotaments, tall i soldadura, construcció i obra hidràulica.

Quines són les tasques?

  • Operar en cambres hiperbàriques.
  • Com a Patró portuari.
  • Realitzar tasques de busseig en general, en obres hidràuliques, treballs d’arqueologia, treballs de mostreig, treballs de filmació submarina.
  • Realitzar treballs de reflotaments, tall i soldadura.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Bona condició física. Domini de les eines, les tècniques, i els materials. Capacitat de treball en equip. Habilitats en organització i ordre. Minuciositat i rigor en la execució de les ordres. Capacitat per interactuar i atendre les necessitats dels altres capbussadors.

A on formar-me?

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Estudis i cursos en l'àmbit marítim, formació en busseig esportiu.