Skip to Content

Oficis del mar

Especialista en logística i negocis marítims

Per treballar de: "Especialista en logística i negocis marítims"

Formar part amb formació especialitzada d'un sector en creixement que combina coneixements en logística, en transports i en l'especialitat dels negocis marítims. El 90% del comerç internacional es realitza per via marítima i necessita professinals formats.

Quines són les tasques?

  • Formar part dels equips de plataformes logístiques, transport o distribució de viatgers o mercaderies en les diferents modalitats de transport.
  • Analitzar i assessorar per fer millores en la productivitat i competitivitat, optimitzant la planificació, programació, gestió i control de les àrees de logística, transport o distribució.
  • Esdevenir professional de les empreses auxiliats com agències de viatge, de transport, transitaris i magatzemistes i distribuïdores.
  • Treballar en empreses d’exportació de comerç internacional, agenst i representants de duanes, estibadors en ports, despatxos d’advocats, agents consignataris de vaixells, agències de transport marítim e línia regular, departaments de noliejaments d’empreses navilieres…
  • Especialista en el món dels creuers (s’espera un important augment de la demanda de professionals vinculats al món dels creuers, amb estimació de la UE sobre 100.000 professionals de tots els àmbits, embarcats o no embarcat).

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Capacitat relacional, de contacte i obertura per la dimensió global de la professió i les estades internacionals de les pràctiques ofertades en el grau. Disponibilitat per viatjar. Interès en els canvis, les noves tecnologies, el món de l'empresa, dels negocis. Capacitat analítica i innovadora. Alt coneixement anglès i habilitat per adquisició altres llengües.

A on formar-me?

Tecnocampus. Escola Superior de Ciències Socials i d'Empresa. Estudis adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Alt domini de l'anglès. Interès globalització, geografia, analítica.