Skip to Content

Oficis del mar

Mariner/a de pont

Per treballar de: "Mariner/a de pont"

Formar part de la guàrdia de navegació, com a vigia o timoner en vaixells mercants. Exercir tasques com a tripulant subaltern de coberta en vaixells mercants. Governar embarcacions amb finalitats comercials, de menys de 6 metres d’eslora dintre dels ports.

Quines són les tasques?

  • Governar el vaixell i complir les ordres al timó.
  • Mantenir un servei de vigia adequat.
  • Contribuir a la vigilància i el control d’una guàrdia segura.
  • Utilitzar l’equipament d’emergència i aplicar procediments d’emergència.
  • Contribuir a l’atracament, fondeig i altres operacions d’amarrament.
  • Contribuir a la manipulació de la càrrega i de les provisions.
  • Fer suport en el control del funcionament del vaixell i la cura de les persones a bord.
  • Maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat.
  • Contribuir a les operacions de manteniment i reparacions a bord.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

La capacitat de treballar en equip i en diferents situacions meteorològiques; ser capaç d’ adaptar-se al medi. Una clara i immediata interpretació de les ordres. Domini de la maquinària, de la tècnica, de les eines i dels estris a bord.

A on formar-me?

En els diferents cursos que l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya organitza al llarg del litoral català.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Altra tipus de formació nàutica.