Skip to Content

Oficis del mar

Mecànic/a naval major

Per treballar de: "Mecànic/a naval major"

Fer de Cap de màquines. Oficial de màquines o primer oficial de màquines. Inspector en empreses pesqueres. Cap d'equip de manteniment electromecànic d'instal·lacions. Pèrit taxador d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

Quines són les tasques?

  • Ocupar-se, per compte propi o aliè, en petites i mitjanes empreses, de naturalesa tan pública com privada, dedicades a la construcció
    i el manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo, segons la normativa establerta.
  • Com a Oficial de màquines o Cap de màquines.
  • Diagnosticar avaries electromecàniques de la maquinària, les instal·lacions i els serveis de vaixells i embarcacions.
  • Establir els procediments i les activitats de la guàrdia de cambra de màquines.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Habilitat i interès en l’àmbit de la tecnologia i el mar. Domini de les eines, les tècniques, i els materials. Capacitat per treballar en equip. Organització i ordre. Minuciositat i rigor en la execució de les ordres. Interactuar i atendre les necessitats dels altres tècnics.

A on formar-me?

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Estudis i cursos en l’àmbit marítim i en el manteniment d’instal·lacions elèctriques, instal·lacions de fred, automatització i motors de combustió des d’altres especialitats prèvies.