Skip to Content

Oficis del mar

Mecànic/a naval

Per treballar de: "Mecànic/a naval"

Fer de Cap de màquines. Oficial de màquines o primer oficial de màquines. Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics. Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor. Electromecànic de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo. Mecànic de motors i grups mecànics navals en drassanes. Electricista naval.

Quines són les tasques?

  • Operar la planta propulsora, les màquines i els sistemes auxiliars, tenint
    en compte les característiques de la instal·lació i els procediments establerts, aplicant els procediments d’arrencada i controlant el seu funcionament.
  • Efectuar el manteniment de la planta frigorífica i del sistema de climatització, utilitzant les tècniques establertes i verificant el seu funcionament, per mantenir la seva operativitat.
  • Localitzar avaries a les màquines i en els equips de la planta propulsora.
  • Utilitzar els dispositius i sistemes de salvament, de lluita contra incendis i de lluita contra la contaminació.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Domini de les eines, les tècniques, i els materials. Habilitat per la tecnologia i interès pel món nàutic. Treball en equip. Organització i ordre. Minuciositat i rigor en la execució de les ordres. Interactuar i atendre les necessitats dels altres tècnics.

A on formar-me?

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Estudis i cursos en l’àmbit marítim i en el manteniment d’instal·lacions elèctriques, instal·lacions de fred, automatització i motors de combustió.