Skip to Content

Oficis del mar

Patró/na de litoral

Per treballar de: "Patró/na de litoral"

Treballar com a patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o de passatgers, serveis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació. Patró, primer oficial i oficial de pont en vaixells mercants i vaixells de passatge. Patró costaner polivalent. Patró local de pesca. Patró al comandament de vaixells de pesca o mercants i primer oficial de pont o oficial de pont en vaixells pesquers o mercants. Inspector de flota. Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca.

Quines són les tasques?

  • Organitzar les activitats administratives del vaixell per a fer-ne el despatx.
  • Organitzar i fer les operacions de càrrega, estiba i maniobra del vaixell.
  • Controlar la navegació i el rumb del vaixell.
  • Organitzar i fer les operacions extractives i d’elaboració i conservació de les captures.
  • Organitzar la seguretat, supervivència i l’assistència sanitària a bord
  • Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en activitats marítimpesqueres.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Domini de l’anglès, capacitat d'autonomia, d'innovació, d'organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

A on formar-me?

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Formació i coneixement en l’àmbit marítim, navegació d’esbarjo a vela i motor, mariner pescador, mariner de pont.