Skip to Content

Oficis del mar

Patró/ona de pesca local

Per treballar de: "Patró/ona de pesca local"

Exercir de Capità/ana o patró/ona en vaixells de pesca de fins a 12 metres d’eslora i fins a 12 milles de la costa. Professionarlitzar-se com a Cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència. I també com a Capità/ana o patró/ona i cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 12 metres d’eslora i de 100 kW de potencia fins a 12 milles de la costa.

Quines són les tasques?

  • Exercir el comandament del vaixell.
  • Planificar la travessa i la navegació en totes les condicions.
  • Realitzar les operacions de maniobra i govern de la embarcació en totes les condicions.
  • Dirigir les operacions de pesca.
  • Organitzar i realitzar les operacions de manipulació i estiba de la pesca.
  • Organitzar la seguretat, i l’assistència sanitària a bord.
  • Assumir la responsabilitat de la propulsió mecànica del vaixell.
  • Encarregar-se del manteniment de les instal·lacions mecàniques i elèctriques del vaixell.
  • Encarregar-se de les comunicacions a bord.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Treball en equip i en diferents situacions meteorològiques. Resolució, organització i planificació. Adaptació al medi. domini de la maquinària, de la tècnica, de les eines i dels estris a bord.

A on formar-me?

En els diferents cursos que l’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya organitza al llarg del litoral català.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Certificat d’operador restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima. Certificat de bots de rescat no ràpids. Certificat avançat en lluita contra incendis. Formació sanitària.