Skip to Content

Oficis del mar

Project Manager Rigger

Per treballar de: "Project Manager Rigger"

Projectista i coordinador de projectes. Responsable dels treballs en alçada, amb la grua, eixàrcia, arboradures i el sistema de suspensió de veles. Responsable global de manteniment i reparació d’equips de les embarcacions en el sentit més ampli (sistemes electrònics, hidràulics, elèctrics, pneumàtics, mecànics, fusteria i fibra, metal·listeria, veles, eixàrcia, arboradura, seguretat, navegabilitat i comunicacions, fluids,…). Serveis tècnics de postvenda i Refit.

Quines són les tasques?

  • Programar i organitzar els plans de manteniment de maquinària i equips en projectes de millora i modificació de maquinària i en general, d’embarcacions, per augmentar les seves prestacions. Tasques identificades com a Refit.
  • Exercir d’intermediari entre el client i l’equip dels professionals que posen en marxa els treballs. Controlar les etapes i terminis de lliurament als clients. Seleccionar els materials. Llegir i interpretar plànols. Verificar les mesures de seguretat.
> Responsable de l’execució d’hissar i executar maniobres amb grues.
  • Inspeccionar la correcció i la prevenció durant les maniobres.
  • Revisar i col·locar les línies de rigging, inclinació o gir de les càrregues suspeses i el control de maniobrabilitat en espais reduïts.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Domini alt de l’anglès. Habilitat per innovar, per dissenyar. Capacitat organitzativa i de planificació i visió transversal.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Formació en l’àmbit de la nàutica (navegació a vela o esbarjo).