Skip to Content

Oficis del mar

Socorrista en espais aquàtics naturals

Per treballar de: "Socorrista en espais aquàtics naturals"

Realitzar tasques de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme en espais aquàtics naturals, com platges o altres espais.

Quines són les tasques?

  • Fer acomplir les normes de seguretat i el comportament correcte dels usuaris, entesos com banyistes (respecte de senyals i normes envers el bany) i d’altres, com els pilots d’embarcacions i artefactes de navegació d’esbarjo (com el respecte de la zona de boies).
  • Intervenir en el comportament pacífic i correcte dels usuaris de l’espai a vigilar i en termes de respecte ambiental i de les ordenances de neteja, soroll, ocupació d’espais…
  • Fer la primera intervenció en primers auxilis.
  • Coordinació i col·laboració amb autoritats de l’àmbit de la seguretat.
  • Exercir tasques de control sanitari de l’element aigua i sorra.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Empatia i atenció amb les persones usuaries. Bona condició física. Coneixement d’idiomes. Capacitat de coordinació i treball en equip. Habilitat/ada per treballar sota pressió. Esdevenir curiós/osa, amb retentiva i capacitat de concentració. Disponibilitat de desplaçament i treball concentrat per temporades d’ús intensiu de les platges.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Estudis esportius. Estudis sanitaris. Coneixement d’idiomes.