Skip to Content

Oficis del mar

Socorrista en instal·lacions aquàtiques

Per treballar de: "Socorrista en instal·lacions aquàtiques"

Realitzar tasques de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme en espais aquàtics tancats i construits de manera artificial.

Quines són les tasques?

  • Fer acomplir les normes de seguretat i el comportament correcte dels usuaris, entesos com banyistes/esportistes, respecte de la instal·lació en concret, habitualment espais esportius i lúdics (piscines esportives, d’establiments hotelers o espais termals).
  • Intervenir en el comportament pacífic i correcte dels usuaris de l’espai a vigilar i en termes de respecte del reglament intern de la instal·lació.
  • Fer la primera intervenció en primers auxilis.
  • Coordinació i col·laboració amb autoritats de l’àmbit de la seguretat, especialment emergpencia respecte el manteniment de la instal·lació.
  • Exercir tasques de control sanitari de les condicions de l’aigua i vestuaris i dutxes.
  • Exercir tasques de manteniment i control del material.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Empatia i atenció amb les persones usuaries. Bona condició física. Coneixement d’idiomes. Capacitat de coordinació i treball en equip. Habilitat/ada per treballar sota pressió. Esdevenir curiós/osa, amb retentiva i capacitat de concentració.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Estudis esportius. Estudis sanitaris. Coneixement d’idiomes. Coneixement de sistemes de calderes, calefacció, control d’aigües…