Skip to Content

Oficis del mar

Tècnic/a especialitzat en atenció sanitària d’emergències

Per treballar de: "Tècnic/a especialitzat en atenció sanitària d’emergències"

Serveis de coordinació i tele-emergències. Elaboració i redacció de plans d’emergència i prevenció de riscos. Hospital de campanya, per atendre víctimes d’accidents i catàstrofes naturals o d’altra naturalesa. La coordinació de diferents serveis d’aquest àmbit. El manteniment preventiu del vehicle i la conducció. Logística sanitària de la primera atenció. Evaluació i trasllat. Suport psicològic a víctimes.

Quines són les tasques?

  • Oferir atenció sanitària en casos d’emergència i traslladar a la víctima/víctimes al centre sanitari.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Capacitat de gestionar i treballar sota pressió estant en entorns i situacions de risc i emergència. Capacitat de prendre decisions sota aquesta pressió. Bona condició física. Domini de l’anglès com a llengua vehicular. Domini de la conducció o bona predisposició a la conducció d’emergència.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Estudis esportius. Estudiants opositors a cossos de seguretat. Habilitat amb vehicles.