Skip to Content

Oficis del mar

Tècnic/a esportiu en vela

Per treballar de: "Tècnic/a esportiu en vela"

Instructor/a en cursos de vela. Entrenador/a d’esportistes i equips de vela. Coordinador/a esportiu.

Quines són les tasques?

  • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela.
  • Organitzar, acompanyar i tutelar les persones esportistes i usuàries en activitats, competicions i esdeveniments.
  • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament i el perfeccionament en embarcacions de vela.
  • Gestionar els recursos materials necessaris.
  • Coordinar les activitats, competicions i esdeveniments d’un centre esportiu.
  • Esdevenir el responsable de la seguretat de la navegació i de les instal·lacions esportives.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Ser pacient, per atendre bé els clients i el seu ritme d’aprenentatge. Conducció de grups i lideratge. Dots de comunicació. Treball en equip, respectant la jerarquia orgànica i funcional. Capacitat d’afrontar i mantenir el control de situacions complexes.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Coneixement del medi marí. Coneixements de meteorologia. Coneixements i experiència en tot tipus de navegació. Coneixements i experiència en regates a vela. Coneixements del reglament de regates de vela. Idiomes.