Skip to Content

Oficis del mar

Tècnic/a en sistemes elèctrics i de comunicacions dels vaixells

Per treballar de: "Tècnic/a en sistemes elèctrics i de comunicacions dels vaixells"

Fer el manteniment dels sistemes elèctrics i comunicació en les embarcacions esportives i d’esbarjo.

Quines són les tasques?

  • Les vinculades amb les que exerceix un electricista naval, com a electricista de manteniment i de reparació de motors i dels transformadors de vaixells.
  • També ha de procedir com a electrònic de manteniment i reparació d’equips de radiocomunicacions de vaixells.
  • Instal·lador d’equips i sistemes de comunicacions de vaixells .
  • Cap de taller de sistemes elèctrics i de comunicació de vaixells.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Interès per la tecnologia, gust pel mar, empatia i capacitat de treball en equip i per projectes, iniciativa i capacitat organitzativa.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Titulació en anglès i en titulacions nàutiques d’esbarjo de governació d’embarcació.