Skip to Content

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Formació dels operadors de seguretat pública de Catalunya

OFICINES: Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll km 13,5 Mollet del Vallès

935675000

ispc.gencat.cat/ca/inici/

L’Institut du a terme la formació bàsica, contínua, per a la promoció i el comandament, per a l’especialització i per a l’habilitació de diversos col·lectius professionals.

  • Escola de Policia de Catalunya
  • Escola de Bombers i Protecció Civil
  • Cossos i col·lectius de seguretat
  • Centre Universitari – Grau en seguretat

Més informació »

Oficis del mar relacionats amb aquest centre: