Barcelona Clúster Náutic

Formació professional, superior i contínua
Avda. Diagonal, 452-454
08006 Barcelona
info@barcelonaclusternautic.com
www.barcelonaclusternautic.cat

Des del Clúster apostem per un model productiu que impulsi el coneixement, la formació i la R+D+i en l’àmbit nàutic i marítim. Un model capaç de donar resposta a les necessitats del sector, de generar oportunitats de negoci i de crear ocupació.