FNOB

Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
Moll de Llevant, 1
8039 Barcelona
935579700
info@fnob.org
www.fnob.org/ca/

La nostra activitat gira al voltant de quatre eixos fonamentals: l’esport, la formació, la ciència i l’empresa.

 

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) és una entitat privada constituïda el 2005 amb l’objecte fundacional de promoure l’esport de navegació oceànica a vela.

La creació de l’FNOB va ser el resultat de la idea desenvolupada i realitzada per una plataforma constituïda per l’Ajuntament de Barcelona, La Fira de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, que són el actuals patrons de la Fundació.

La finalitat ulterior de tota l’activitat de l’FNOB rau en convertir la ciutat de Barcelona en un referent internacional de la vela d’alta competició, tant des del punt de vista esportiu, com l’educatiu, l’empresarial i el científic.