Skip to Content

Institut de Nàutica de Barcelona

Institut de formació professional especialitzat en el sector de la nàutica esportiva i d'esbarjo.

c. de l'Escar, 6-88039 Barcelona

938846074

a8074847@xtec.cat

institutdenautica.barcelona/

Formació professional inicial en manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo (modalitat dual) i ensenyaments esportius (de salvament i socorrisme, vela i busseig).

L’objectiu de l’Institut de Nàutica de Barcelona és formar i qualificar els professionals del mar, amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo. S’articularen itineraris formatius i professionals per orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció professional, a través de formació reglada, contínua i ocupacional.