Institut Miquel Biada

Institut politècnic municipal
Avinguda Puig i Cadafalch 89-99
8303 Mataró (Barcelona)
937981489
institut@biada.net
www.biada.org

Educar, formar i desenvolupar les capacitats dels nostres alumnes perquè assoleixin els coneixements, les habilitats i les actituds que els permetran integrar-se a la societat i al món laboral i a més a més, puguin desenvolupar una vida digna i satisfactòria amb valors de llibertat, tolerància i solidaritat.

L’Institut Politècnic Municipal Miquel Biada vol ser un centre singular integrat en l’entorn educatiu i socioeconòmic de la nostra ciutat i comarca.