Skip to Content

Oficis del mar

Cap de màquines de la marina mercant

Per treballar de: "Cap de màquines de la marina mercant"

Dirigir operacions de manteniment de vaixells i plataformes marines. Fer el manteniment de qualsevol tipus de processos tècnics. Elaborar projectes tècnics i amidaments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes dins de l’àmbit de l’enginyeria marina. Reparar i construir vaixells, plataformes, plantes i sistemes marins. Dirigir obres de plantes industrials. Dissenyar sistemes mecànics tan estàtics (estructures) com dinàmics (màquines), sistemes hidràulics i energètics. Gestionar projectes energètics i ambientals. Produir tot tipus de productes industrials. Especialització de riscos laborals. Treballar en les companyies de classificació i assegurament de la qualitat. Investigació marina i prospecció i explotació de recursos marins.

Quines són les tasques?

  • Dissenyar, operar, mantenir, planificar i gestionar instal·lacions marines des d’una perspectiva interdisciplinar que aborda els aspectes de la seguretat, el medi ambient i l’economia de l’enginyeria marina.
  • Es treballa en diferents sistemes marins i també indústries d’extracció o generació energètica, de manera que permet desenvolupar tasques en les indústries marines i també en les terrestres.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Coneixements nàutics i en qualsevol enginyeria. Capacitat de gestió, d’organitzar equips i de prendre decisions sota pressió. Treball en equip. Domini de les eines, les tècniques i els materials. Domini alt de l’anglès.

A on formar-me?

Màster Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Formació en l’àmbit de la nàutica (navegació a vela o esbarjo). Coneixement i experiència en qualsevol àmbit de la navegació. Idioma (especialment anglès). Estudis d’enginyeria.