Skip to Content

UPC – Facultat de Nàutica de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Pla de Palau, 188003 Barcelona

934017936

info@fnb.upc.edu

www.fnb.upc.edu

La Facultat de Nàutica de Barcelona és un centre de formació nàutic amb una tradició que es remunta al 1769, amb una llarga història al darrere, que ha sabut combinar la tradició amb la modernitat adaptant-se als requeriments del món professional i social.

Cursos d’especialitat marítima

Oficis del mar relacionats amb aquest centre: