Skip to Content

Oficis del mar

Enginyer/a tècnic naval

Per treballar de: "Enginyer/a tècnic naval"

A les empreses de construcció naval i drassanes. En el manteniment d’instal·lacions marítimes i industrials del sector nàutic/naval. Com inspector/a de l’administració marítima, de seguretat i contaminació, i d’embarcacions d’esbarjo. A Oficines Tècniques Navals. A Organismes de certificació de qualitat. A les Societats de Classificació. Des de l’exercici lliure de la professió (peritatges, projectes, assessorament,…).

Quines són les tasques?

  • Control i manteniment dels sistemes (elèctrics, electrònics, pneumàtics, hidràulics,…) dels bucs i dels mecanismes de propulsió.
  • Manteniment de ports i plataformes.
  • Disseny i innovació de nous sistemes.
  • Vinculades amb el disseny i l’arquitectura naval.
  • D’inspecció marítima pel compliment de les normes.
  • Investigació i innovació en ñ’àmbit de les renovables navals, dels sistemes d’extraccions, de les plataformes marines (vivers, sistemes de pesca), del cable submarí…

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Habilitat en el càlcul. Interès, curiositat. Tarannà per a la innovació. Rigorositat i meticulositat. Domini alt de l’anglès. En alguns casos, capacitat de viure en plataformes durant temporades.

A on formar-me?

Especialitat en propulsió i serveis de vaixell.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Formació en l’àmbit de la nàutica (navegació a vela o d’esbarjo).