Skip to Content

Oficis del mar

Capità/ana de la marina mercant

Per treballar de: "Capità/ana de la marina mercant"

Pilotar embarcacions i esdevenir el màxim responsable de les naus. Treballar en vaixells i empreses navilieres. Fer tasques d’inspecció i classificació. Treballar en terminals portuàries. Treballar en l’àmbit de les asseguradores i empreses del peritatge marítim. Empreses consignatàries, transitàries, de transport. Fer la gestió i logística de mercaderies. Treballar en l’administració pública de la gestió marítima (Delegacions del Ministeri de Foment, Capitanies Marítimes, Inspecció Marítima,…). Investigació i docència. Desenvolupar projectes de protecció i gestió del medi ambient i d’optimització de recursos i rutes marítimes.

Quines són les tasques?

  • Conèixer tots els factors vinculats a l’enginyeria nàutica i el transport marítim i maniobres de les embarcacions.
  • Conèixer el comportament dels bucs a la mar, logística de transport marítim i gestió mediambiental.
  • Exercir la professió de capità/ana de la marina mercant.
  • Planificar els viatges i les rutes.
  • Exercir tasques organitzatives i en l’àmbit del dret, administració i gestió marítima i comerç de mercaderies.

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Coneixements nàutics i en qualsevol enginyeria. Capacitat de gestió, d’organitzar equips i de prendre decisions sota pressió. Treball en equip. Domini de les eines, les tècniques i els materials. Domini alt de l’anglès.

A on formar-me?

Màster Universitari en Nàutica i Transport Marítim.

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Formació en l’àmbit de la nàutica (navegació a vela o d’esbarjo). Coneixement i experiència de qualsevol àmbit de la navegació. Idioma (especialment anglès). Estudis d’enginyeria.