Skip to Content

ESCOLA NÀUTICA – Institut Castelló d’Empúries

Cicle Formatiu de Grau Mitjà - Manteniment de Vaixells d'Esbarjo

Carrer Selva, 1117486 Castelló d'Empúries, Girona

972250617

www.facebook.com/escolanauticacastello


Vídeo Escola Nàutica – Institut Castelló d’Empúries.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Manteniment electromecànic de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris.

Aquests estudis capaciten per realitzar el muntatge, el manteniment i la reparació de la maquinària i els equips dels vaixells d’esbarjo i dels serveis portuaris, així com per realitzar el servei tècnic de postvenda de vaixells d’esbarjo.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic/a, que els permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés),
  • al món laboral.

Més informació »

Oficis del mar relacionats amb aquest centre: