Skip to Content

Oficis del mar

Tècnic/a en manteniment d’embarcacions

Per treballar de: "Tècnic/a en manteniment d’embarcacions"

El manteniment de bucs (fibres/resines, fusta, alumini, plàstics, acer). El manteniment de motors i grups mecànics. La instal·lació i manteniment de veles, eixàrcia i arboradura de velers. La instal·lació i manteniment de sistemes de navegació i posicionament.

Quines són les tasques?

  • Revisió i manteniment d’embarcacions de vela.
  • Revisió i manteniment d’embarcacions de control i seguretat.
  • Revisió i manteniment de motors de les embarcacions.
  • Instal·lar, mantenir i reparar elements de navegació i posicionament.
  • Gestionar els recursos materials necessaris

Quines habilitats personals afavoreixen aquest ofici?

Domini de les eines, les tècniques i els materials. Minuciositat i rigor en l’execució de les tasques de manteniment, Organització i ordre. Treball en equip, respectant la jerarquia orgànica i funcional. Capacitat d’interactuar i atendre les necessitats dels altres tècnics (instructors i entrenadors).

Coneixements i interessos complementaris d'interès

Formació en l’àmbit de la nàutica (titulació patró d’esbarjo).