Skip to Content

Institut Miquel Biada

Cicle Formatiu de Grau Mitjà - Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

Avinguda Puig i Cadafalch 89-9908303 Mataró

937981489

institut@biada.net

www.biada.org

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Manteniment d’embarcacions d’esbarjo.

2.018 hores (2 cursos acadèmics).

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar el manteniment i la reparació de maquinària i equip de vaixells esportius i d’esbarjo i serveis portuaris, en condicions de qualitat, de seguretat i dins dels terminis requerits.

Vies d’accés al cicle:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic o tècnic auxiliar (FP).
  • Haver superat el segon curs del BUP.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un PQPI.
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a +25 anys.
  • Tenir el títol de formació professional bàsica.
  • Haver superat el curs d’accés a grau mitjà (CAM).
  • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Més informació »

Oficis del mar relacionats amb aquest centre: